BGC Trade Coin Forum

Diễn Đàn Chính => Hot Trends => Topic started by: vkcoinmarket on January 20, 2018, 03:04:30 PM

Title: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on January 20, 2018, 03:04:30 PM
Năm nay là 1 năm bùng nổ với các đồng tiền ảo, chỉ cần 1 đêm thôi là bạn đă có thể trở thành tỉ phú hoặc trắng tay. Với thị trường tiền ảo náo nhiệt và đầy biến động như vậy th́ 1 công cụ có thể giúp chúng ta theo dơi giá cả và thông báo những thông tin mới nhất th́ c̣n ǵ tuyệt vời bằng nữa.
Nay ḿnh xin giới thiệu ứng dụng CoinMarket là 1 ứng dụng đầy đủ những tính năng cần thiết cho các trader.
CoinMarket có giao diện đơn giản dễ sử dụng. Xuất hiện đầu tiên sau khi mở ứng dụng là màn h́nh Watchlist. Tại đây chúng ta sẽ thấy biểu đồ của các loại tiền ảo tương ứng với mỗi sàn giao dịch mà ta lựa chọn (Lần đầu vào app sẽ là BTC/USDT của sàn Bittrex)
(https://lh5.googleusercontent.com/WUTOZzXLekW6N-3J5ugRRmV4u48NURixH85e7dq5ZxhGjOtRCg3jxH_p2vIF1vmYMNGubVdS6A5gZqsYP52ySDcVAIJVGV2ONcReVcPKQX1GswBvd_8fI9K-jikrLDcLXtHvXQxbERljp13SyQ)
Để thêm biểu đồ ta nhấn vào biểu tượng  có h́nh dấu cộng.
(https://lh6.googleusercontent.com/6Z600kU5el9dUW7B_tOo4WuK_NwSzrVC4TJeu948O2Dt8Dw2-syL5ckTXpD5dtgD5nLXgI1fUrrcfbkw4AYnsGzR-JSOyaV4BS-B_CQkN4yGadaRUhsYBZ60DmgL1ccYA3EW0NBZdAAlJHiFtA)
Ứng dụng sẽ hiện ra danh sách sàn giao dịch (Hiện tại ứng dụng đă hỗ trợ hơn 10 sàn giao dịch và sẽ c̣n phát triển thêm) Và sau khi chọn sàn giao dịch sẽ là danh sách các giá trị quy đổi của các loại tiền ảo với nhau mà sàn đó hỗ trợ.
 
(https://lh6.googleusercontent.com/NNbc8Rh5cfK61o37tqUFGa5Nbs-rWIF8UdfdpJSCAGPD4ddHuK0ciZ49rp2W7fKEKIVHRuirqGiQMPVrN_smGtyqDObqArpqhjaaXebhSW4xBE9Tl5izjcl2q58tOQ-jqjFMik2xz9_tIkGUbQ)(https://lh3.googleusercontent.com/4Ld-FtmovTX08d8JIgey_PSSIdwvZ0Klds3uSrj8C5IEXXlVFSZB5f5oXHS65q9_C2mkJbMvMcQrJreH4_JmkC1dqy2aC1kcag958rw8bpd_8urvl6b0Sv5rI4YRHb7uVlTTpUO9qFEnwj-Rhw)
Sau khi được lựa chọn th́ các đồng tiền ảo sẽ hiện ra trên màn h́nh Watchlist
(https://lh3.googleusercontent.com/u6uWbCQlBbfLD047-3P0KdwV_o8f2mHQ3ZxB5qR6H78ZQ1fSmd_kQmX36kK--dilgNxF5zteVYxRZd-bd-AKEY7RfDdrtqgm3F8jZVscA2_spl36WuHPrRDX8Coio1wfCnaWOHrnjWZvbGuRaQ)
Tại đây ứng với mỗi giá trị tiền ảo sẽ có 1 số thông tin sơ lược: Tên sàn giao dịch, tiền ảo quy đổi, biểu đồ đơn giản, tỉ lệ tăng trưởng của tiền ảo và giá trị của tiền ảo đó.
(https://lh4.googleusercontent.com/p8aTk1S8S8mQPbK9P-lXgDvO7cYvcmONJ7l95-eEF1wLc6SHoZgMW8REm6wAzMU3-H7WghW08D24imUuQsiQn0M1HXR59oRRrfUF0G4zoEHYY7kmlbV3vwsR5iAwhJjENkRKjnhNE7qHx9VWzw)
Sau khi chọn biểu đồ tiền ảo th́ ta sẽ xem được thông tin chi tiết của tiền ảo đó. Ở đây ta có thể thấy biểu đồ h́nh nến về giao dịch của tiền ảo.
(https://lh4.googleusercontent.com/GfN3pbOxwocgXAnvD3vQLhfFRZVITL8T2WoVP8HvdjCQzMflWwglKv9C4DXLFp8p-Q_A9NXYc5nkSMunEEKFZrQkDGhszyN_X19z4_olGNiK-B3hpSDuCnADd5nD0I_8TgwcZg7ntW5mcQ9WPA)
Để thay đổi mốc thời gian giao dịch ta chọn theo từng giá trị ở bên dưới bao gồm: 5 phút, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng.
(https://lh4.googleusercontent.com/AlHIZH3yn1lOU8azzCxXcfMVyRCmKY_Mysh5tEUN374XkWgogIpMCG96BlPlCG1qPvtcauFBnKP0LtpjkIc6nVfUHUf5HukIBP4aalzJDu6ngqwJDYxIVJtqY-kYVQSdeE2qMse8c-kl9UCa5g)
Ngoài ra tại màn h́nh này c̣n 2 chức năng khác là Purcharse và Alert:
(https://lh3.googleusercontent.com/Wbh1u56x0y4ascofkp54salIvmzzqSYNOt5fWkGBQhVB8N11AnSBn5uF52xV74n8boLbug47CY2zmbtX3EWePHrNAihKyeqKeSYS8VBQaISGv8MWt7VyffTBsPChX2Hs03sQvtuw_rfzQF2UIQ)
Purchase: Tiến hành giao dịch tiền ảo.
(Để sử dụng chức năng này chúng ta phải thêm tài khoản tương ứng theo các sàn vào ứng dụng).
Alert: Giúp ta nhận thông báo của đồng tiền ảo khi đạt giá trị ta mong muốn.

Một chức năng khác trong ứng dung giúp theo dơi giá trị của từng loại tiền ảo trên thị trường đó là Market Cap, Chức năng này sẽ giúp chúng ta xem thứ hạng của các đồng tiền ảo và những biến động thị trường của chúng
(https://lh5.googleusercontent.com/zf7KJ93lIYcz6nl4m4Hs54TcJ3bpOEERHGj5Sbe9RuIGW4HF03OEoShF8CpKt2UIhnEaQivuYtFdGmU9G-xxwZqT5GmQvGf5JnblXw6qkM4tOzbQKGqcJqJgaGYhGq4tRtMdi4s11042U5ssxg)

Một trong những chức năng nổi trội của Coinmartket so với các đối thủ là chức năng ideas. Tại đây được update thường xuyên các bài phân tích đánh giá thị trường của các chuyên gia trên toàn thế giới.
(https://lh6.googleusercontent.com/DslSCS0WCQCvEOm5b3qGGJpzzyBVcQG-bQJs7Oz1axhOKuO8n2GDPyNI0pUJY_coFRQyABVHam9A064PWLRVbwbM55oPjD1fKvXTh5DgGVWB_1bSa4RerBgse58HUPqcAKalmZCr9vvBUcuH8w)
   Ngoài ngôn ngữ mặc định là tiếng anh chúng ta cũng có thể thay đổi ngôn ngữ của các bài viết (Tiếng Trung, Tiếng Việt, Tiếng Pháp,….)
(https://lh3.googleusercontent.com/K9d6l6XmuUVOzckX_MziQz1qOd6axlPGeyPTPZBvA5xbp0uhaC2nULfffjntlnIPl1ZGFCgswWlbA_PlKqYWtsiG91LhNaMrgxyrOFOHNY31Y0ez1lUVChA3XNSCyzbw7LB4GeiuCJuuiVixHg)
(https://lh4.googleusercontent.com/EZrpDiVOZOHGtcrG_IR8tcOUvFvryaYNuLHWZVKE-o7ocsHNuaJ-s0A251eNbhbDqjgZTmZ3NA7oPIaL4GTidGcLh3bDngaYliHE7xHxbNGXp3ZiNO4OUY1fVVFyHaSuIJueQ4XKIc3znb59Yw)
   Vừa rồi là tổng quan về ứng dụng Coinmarket. Để trải nghiệm thêm về ứng dụng cũng như xem hiệu quả mà nó mang lại, chúng ta có thể tải ứng theo link sau:
   Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=mon.coinmarket.trader
   iOS: https://itunes.apple.com/vn/app/coinmarket-btc-altcoins/id1318821872?l=vi&mt=8
   
   
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on January 30, 2018, 03:20:13 PM
Up topic
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on February 02, 2018, 03:24:51 PM
up topic
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on February 05, 2018, 12:12:11 PM
Up topic
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on February 06, 2018, 10:40:53 PM
up
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on February 08, 2018, 03:32:23 PM
Good app
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on February 09, 2018, 09:15:11 AM
Nice app
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on February 10, 2018, 03:26:55 PM
awesome app
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on February 26, 2018, 11:28:20 AM
nice app
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on February 28, 2018, 02:49:36 PM
app được update rồi bà con vào tải đê
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on March 01, 2018, 11:41:07 AM
app dùng tốt lắm ae ơi
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on March 02, 2018, 09:44:23 AM
Updaated new feature and fix bug
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on March 03, 2018, 10:17:42 AM
Updated.
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on March 05, 2018, 07:50:18 PM
Big Update 03-05
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on March 06, 2018, 11:29:55 AM
Nice app!!!
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on March 07, 2018, 05:35:00 PM
New updated!!!
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on March 10, 2018, 03:09:47 PM
Big updated!!!
*Android Version
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on March 13, 2018, 03:36:17 PM
New updated!!!
improve performance !!!
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on March 16, 2018, 10:57:59 AM
App này dùng tốt thật, hơn hẳn tabtrader
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on March 20, 2018, 09:26:35 AM
best tool for trader!!!
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on March 24, 2018, 03:56:05 PM
Let's try it. This app very useful
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on April 07, 2018, 11:47:15 AM
"I am a big fanatic of testing out different applications. I am going to give this a go, and I'll provide back my feedback when I am done.

Keep up the developments!"

---New feedback from my user--
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on April 17, 2018, 09:27:52 AM
Is someone still use this app?
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: vkcoinmarket on April 21, 2018, 04:22:39 PM
new update 4.9
More informative expert chart
Title: Re: [Ứng Dụng] Coinmarket Ứng Dụng Theo Dơi, Mua Bán Coin Tốt Nhất Hiện Nay
Post by: sogold on May 20, 2018, 12:04:20 PM
App này ngoon. Chơi thử mới dc!!! Thanks